رستوران  بام شیخ بهایی در هتل شیخ بهایی:

صرف غذا در محیطی متفاوت رابرای شما مهیا کرده ایم … بام شیخ بهایی همان مکان رویایی شماست در هتل شیخ بهایی . آسمان اصفهان در هر لحظه از فراز شما می گذرد و چشم انداز زیبای شهر اصفهان چشمان شما را می نوازد.  روزی بارانی و شبی پرستاره را در هتل شیخ بهایی حقیقت بخشیده ایم. لذت صرف غذا در چنین محیطی را به عزیزان خود هدیه کنید…

wedding hall and reception:

سالن های چندمنظوره همایش، کنگره و کنفرانس و عروسی هتل بین المللی شیخ بهایی مجهز به آخرین فناوری های صوتی و تصویری می باشند. این سالنها مناسب ترین مکان برای اجرای برنامه های عقد، عروسی، تولد، سیمنار می باشند.

نظرات مسافران هتل
عنوان ۱

متن عنوان متن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوانمتن عنوان

عنوان ۲

متن متن عنوان ۲ متن متن عنوان ۲متن متن عنوان ۲متن متن عنوان ۲متن متن عنوان ۲متن متن عنوان ۲متن متن عنوان ۲متن متن عنوان ۲متن متن عنوان ۲متن متن عنوان ۲متن متن عنوان ۲متن متن عنوان ۲متن متن عنوان ۲متن متن عنوان ۲متن متن عنوان ۲

عنوان ۳

متن متن عنوان ۳ متن متن عنوان ۳متن متن عنوان ۳ متن متن عنوان ۳متن متن عنوان ۳ متن متن عنوان ۳متن متن عنوان ۳ متن متن عنوان ۳متن متن عنوان ۳ متن متن عنوان ۳متن متن عنوان ۳ متن متن عنوان ۳متن متن عنوان ۳ متن متن عنوان ۳متن متن عنوان ۳ متن متن عنوان ۳متن متن عنوان ۳ متن متن عنوان ۳متن متن عنوان ۳ متن متن عنوان ۳متن متن عنوان ۳ متن متن عنوان ۳متن متن عنوان ۳ متن متن عنوان ۳متن متن عنوان ۳ متن متن عنوان ۳

عنوان ۴

عنوان ۴ عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴عنوان ۴

سهم مسافران کشور ها در هتل شیخ بهایی
آسیا
0%
اروپا
0%
آمریکا
0%
استرالیا
0%
آفریقا
0%

میزان رضایت میهمانان هتل شیخ بهایی


مفتخریم میزان رضایت مشتریان از بخش های مختلف هتل را اعلام داریم


99%

احساس آرامش در هتل

86%

بام شیخ بهایی

93%

امکانات هتل

70

دسترسی به نقاط اصلی شهر

80%

کیفیت غذا

95%

برخورد با میهمانان

catalog

دانلود کاتالوگ هتل
Close

*
*