اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

رستوران هتل عباسی
فاصله تا هتل: 10 دقیقه

رستوران شهرزاد اصفهان
فاصله تا هتل: 5 دقیقه