اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

فاصله تا هتل: 19 دقیقه پیاده - 6 دقیقه با ماشین

بازار اصفهان یکی از قدیمیترین و بزرگترین بازارهای خاورمیانه می‌باشد. ژان شاردن فرانسوی از «بازار قیصریه و بازار بزرگ اصفهان با سردر عالی و تزئینات آجرهای چینی (کاشی‌کاری) و سکوهای وسیع (از) سنگ یشم و سماق که (بر آن‌ها) جواهرفروشان و زرگران انواع و...

فاصله تا فرودگاه شهر اصفهان
فاصله تا هتل: 39 دقیقه با ماشین

فاصله تا مرکز خرید سیتی سنتر
فاصله تا هتل: 24 دقیقه با ماشین

فاصله تا نمایشگاه بین المللی
فاصله تا هتل: 15 دقیقه با ماشین (7.7 کیلومتر)

فاصله تا آتشگاه
فاصله تا هتل: 11 دقیقه با ماشین (6.4 کیلومتر)

فاصله تا هتل: 39 دقیقه با ماشین

فرودگاه بین المللی اصفهان، در شرق استان اصفهان و در منطقه ای کویری ساخته شده است. فاصله ی مناسب این فرودگاه با اراضی شهری و دور بودن مردم از آلودگی صوتی در اثر فرود و پرواز هواپیماهای این فرودگاه از جمله مزیت هایی است که این فرودگاه دارد. اگر...

فاصله تا هتل: 22 دقیقه با ماشین

فاز اول ترمینال كاوه اصفهان در شمال شهر اصفهان با مساحتی نزديك به 100000 مترمربع و 30000 مترمربع زيربنا و 25000 مترمربع فضای سبز در آذرماه 1370 افتتاح شده است و هم اكنون 16 شركت مسافربری بطور متوسط روزانه حدود 12 هزار نفر مسافر را از ترمینال کاوه...