اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

نظرات در مورد هتل شیخ بهایی اصفهان

نظرخواهی میهمانان هتل
نام و نام خانوادگی
شماره اتاق
شماره تماس
پست الکترونیکی
آدرس
قسمت پذیرش
بالاتر از حد انتظار در حد انتظار کمتر از حد انتظار
چگونگی استقبال هتل هنگام ورود شما
رفتار پرسنل
صندوق پذیرش
پاسخگویی اطلاعات
قیمت اتاق
قسمت غذا و نوشابه
بالاتر از حد انتظار در حد انتظار کمتر از حد انتظار
کیفیت غذا
کارایی پرسنل
پذیرایی در اتاق
پذیرایی در لابی
پذیرایی در رستوران
قیمت
قسمت خانه داری
بالاتر از حد انتظار در حد انتظار کمتر از حد انتظار
نظافت اتاق
خدمات اتاق
خانه دارها
خدمات لباسشویی
نظافت عمومی هتل
چگونگی آشنایی
انتقادات و پیشنهادات
انصراف
This question is required.

لطفا منتظر بمانید ...

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).