اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

به گزارش ایرنا که توسط سایت هتل شیخ بهایی منتشر شده، منابع طبیعی و آبخیزداری، جنگل ها، مراتع از جمله ثروت های اصلی یک سرزمین به شمار می رود که نقش کلیدی در ایجاد زیستگاه حیات وحش، حفظ گونه های گیاهی و جانوری، تولید اکسیژن، جذب دی اکسید کربن، کاهش...