اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

به گزارش ایرنا، منابع طبیعی و آبخیزداری، جنگل ها، مراتع از جمله ثروت های اصلی یک سرزمین به شمار می رود که نقش کلیدی در ایجاد زیستگاه حیات وحش، حفظ گونه های گیاهی و جانوری، تولید اکسیژن، جذب دی اکسید کربن، کاهش آلودگی، کنترل ریزگردها، حفظ خاک و...