اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

آرامگاه صائب تبریزی

آرامگاه صائب ( Saeb Mausoleum ) در باغی که به نام تکیه که باغ شخصی وی بود. مشرف به نهر نیاصرم در خیابان صائب واقع شده است. صائب تبریزی شاعر سبک هندی در ایران می بادش که در سال 1016 متولد شده و در سال 1086 در اصفهان درگذشت . در باغ خودش به خاک پرده...

کویر مصر اصفهان

در قلب دشت کویر، جایی بدور از شهرهای شلوغ ، کویر مصر اصفهان در دل دشت کویر مکانی برای قرار دوستاران طبیعت و کویر می باشد. زیبایی و فضای دلنشینی که کویر مصر دارد سبب شده است بیشتر افراد برای مسافرت کردن به این کویر منتظر خنکای هوا و آب و هوای مطبوع...