اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

فاصله تا هتل: 5 دقیقه
رستوران شهرزاد اصفهان