اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

فاصله تا هتل: 11 دقیقه با ماشین (6.4 کیلومتر)
فاصله تا آتشگاه