اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

فاصله تا هتل: 15 دقیقه با ماشین (7.7 کیلومتر)
فاصله تا نمایشگاه بین المللی