اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

فاصله تا هتل: 24 دقیقه با ماشین
فاصله تا مرکز خرید سیتی سنتر