اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

فاصله تا هتل: 24 دقیقه با ماشین
فاصله هتل شیخ بهایی تا سیتی سنتر

سیتی سنتر اصفهان یکی از مکان هایی است که تمام مسافران اصفهان پس از حضور در اصفهان تمایل دارند برای خرید سوغاتی به آن جا مراجعه کنند. فاصله هتل شیخ بهایی تا سیتی سنتر اصفهان با ماشین 24 دقیقه می باشد. سیتی سنتر اصفهان با نام قلب اصفهان نیز شناخته شده است. این مجتمع یکی از بزرگترین مراکز تجاری ایران و چهارمین مرکز خرید در دنیا است. سیتی سنتر اصفهان با این که هنوز پروژه ای نا تمام است، اما نه تنها عظمت فیزیکی آن کاملا مبهوت کننده است بلکه جای خود را در میان خانواده های اصفهانی باز کرده است. بزرگترین پروژه های تجاری در سطح شهرستان اصفهان از نظر عظمت و لوکس بودن به گرد پای سیتی سنتراصفهان هم نمی رسند. این مجتمع توانسته تجربه ای جدید از تلفیق فرهنگ و تکنولوژی در شهرستان اصفهان باشد.
تا قبل از سیتی سنتر اصفهان تمام تجربه شهروندان اصفهان از پاساژ گردی به مجتمع پارک و یا مجتمع بلوار محدود می شد که حتی یک دهم از مساحت سیتی سنتر اصفهان را ندارند. سیتی سنتر اصفهان خارج از اصفهان محسوب می شود اما از دروازه شیراز 4 دقیقه بیشتر فاصله ندارد.
برای حضور در سیتی سنتر اصفهان می بایست شما از سمت خروجی جنوبی شهرستان اصفهان به سمت ترمینال صفه خارج شوید و پس از عبور از پایانه مسافر بری صفه، اولین ورودی سپاهان شهر را پشت سر بگذارید و از ورودی دوم سپاهان شهر وارد شوید. برای حضور در سیتی سنتر نیازی به حضور در شهر ندارید و از دور می توانید این مرکز خرید بی نظیر را مشاهده کنید.
سیتی سنتر اصفهان در آینده ای نزدیک فراتر از یک مرکز خرید خواهد بود و کاربری های دیگری همچون مرکز تجاری، مجتمع مسکونی و هتل در بر خواهد داشت. شما مسافران هتل شیخ بهایی می توانید پس از ساکن شدن در هتل شیخ بهایی اصفهان به راحتی برای خرید سوغاتی به سیتی سنتر اصفهان مراجعه کنید.