اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

به یاد ماندنی ترین روز ها برای شما

هدف غایی از بنا نهادن هتل شیخ بهایی ایجاد فضایی ساده وصمیمی ست که میهمان را از خستگی ها و دل مشغولی های خویش بدور می سازد و او را در راه رسیدن به آرامش و لذت حاصل از سفر یاری می نماید ، آنطور که میهمان احساس می کند  اینجا خانه و کاشانه اوست.